Kiến thức nha khoa

Chính sách thanh toán

San Dentist   |   Kiến thức nha khoa   28.11.2020

Hình thức thanh toán được áp dụng chủ yếu là thanh toán tiền mặt, quẹt thẻ và chuyển khoản.

Thanh toán tiền mặt Là hình thức thanh toán trực tiếp tại địa chỉ của chúng tôi.

Quẹt thẻ là hình thức dùng thẻ vào máy pos để tiến hành thanh toán

Thanh toán chuyển khoản theo số tài khoản ngân hàng:

  • Tên tài khoản: Trần Thị Hà Phương
  • Số Tài khoản: 19035843892018
  • Techcombank: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

chinh-sach-thanh-toan